icon
29 mars 2023

5 lärdomar från att automatisera affärsflöden

I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter och lärdomar från projekt där verksamheter automatiserat hela eller delar av sin affär. 

Att digitalisera och automatisera sin affär ger stor effekt och påverkar många delar av verksamheten. Att utgå från affären och vad man vill uppnå är en förutsättning för att lyckas. Läs gärna mer om detta i vår artikel ”affärsarkitektur som automatiserar din affär”.

Med detta som bakgrund, så har vi par tips och lärdomar för att säkerställa framgångsrika och hållbara lösningar.

Vill du se en presentation om detta kan du se Chessits presentation på CIO Trend 2023.

Best of Ecosystems – Inte enbart ett system

Det är viktigt att förstå att ett enda system som ska göra allt och uppfylla alla verksamhetskrav inte är en bra lösning. Baserat på våra erfarenheter uppnås bäst resultat genom att använda flera system som arbetar tillsammans.

Verksamhetens experter och specialister behöver sina egna system/verktyg för att kunna göra ett bra arbete. Därför kommer inte enbart ett system kunna möta allas behov. Då blir ingen nöjd och projektrisken brukar bli mycket hög.

Under de senaste åren har det vuxit fram ett antal ekosystem som fungerar bra tillsammans. På detta sätt kan man lättare och billigare åstadkomma ”Best of Breed”.

Med det sagt så finns det nu bättre förutsättningar än någonsin att implementera och prova på olika system.

Legacy kommer alltid finnas

Det finns ibland en tro om att man ska ersätta all legacy och gärna allt på en och samma gång. Detta angreppssätt är mycket kostsamt och medför hög risk. Legacy kommer alltid att finnas, så använd er av det ni har och fokusera på att byta ut eller ändra på de delarna i affären där det kommer ge bäst effekt för verksamheten. Försök inte byta ut allt. Använd data som ni har och gör den tillgänglig för system att använda till störst nytta.  

Affärsfråga – Inte IT-projekt

Trots att många affärsverksamheter, kanske till och med de flesta, nu bygger mycket av sin affär digitalt, är det fortfarande vanligt att digitalisering/automatisering ses som IT-projekt med lite involvering av de personer som driver affären. Med den approachen minskas sannolikheten att lyckas dramatiskt. Ett projekt som ska hjälpa till att digitalisera och automatisera affären behöver drivas med utgångspunkt från affären. 

Tvärfunktionella team 

Ja det är som det låter, det är tvärfunktionella team är effektivast. Se till att personer med rätt kompetens inom olika områden arbetar tillsammans och se också till att ge personerna de mandat de behöver för att driva projektet.

Kontinuerligt arbete – inte en engångsinsats

Man ska vara medveten om att det är ett kontinuerligt ”trädgårdsarbete”. Det vill säga att det alltid kommer att finnas saker som man vill förbättra och ändra. Det är det kontinuerliga arbetet som gör att det ständigt blir bättre och att man ständigt har koll. Digitalisering och automatisering av affären är inte en engångsinsats utan man banar vägen för att alla system verksamheten använder är relevanta och att all data som används är aktuell. Hela tiden. 

Läs mer

Dela

Facebook
LinkedIn
Caroline Hedberg

Caroline Hedberg

Chief Marketing & Engagement Officer

Läs mer här