ikon statistik
20 april 2023

Siffrorna ljuger inte – CPQ maximerar verksamhetens lönsamhet

Rapporter visar påtagliga effekter av att använda sig av en CPQ i sin affärsverksamhet. Undersökningarna är framtagna av globala undersöknings- och konsultföretag, så som McKinsey, Aberdeen Group, och Accenture.  

En CPQ (Configure, Price, Quote) hjälper företag att effektivisera sin försäljningsprocess. Genom att använda en CPQ kan företag automatisera sitt offertarbete och ge sina säljteam bättre verktyg för att konfigurera, prissätta och offerera sina produkter och tjänster. Forskningsrapporter visar att en CPQ kan ha en positiv effekt på företagets lönsamhet, produktivitet och kundupplevelse. 

CPQ-statistik 

Nedan är en sammanställning från ett antal rapporter om effekterna vid införande av CPQ. Samtliga visar konkreta och påtagliga resultat, oavsett om företaget säljer tjänster eller produkter.  

Enligt McKinseys artikel kan en CPQ i en optimerad “Quote-to-Cash”-process leda till en ökning av företagets intäkter med upp till 10% och en minskning av säljcykeln med upp till 30%. 

I Accentures rapport får vi veta att företag som har genomfört en digital transformation och implementerat en CPQ ökat sin försäljning med upp till 10–15%. De skriver också att företag som har implementerat en kundcentrerad försäljningsprocess har sett en ökning i kundnöjdhet på upp till 20% och en minskning i klagomål från kunder på upp till 30%. Dessutom har de sett en ökning i möjligheterna att sälja mer värde till befintliga kunder med upp till 20–30%. Företag som har infört CPQ-teknologi har också sett en minskning i antalet felaktiga beställningar och avslag på upp till hela 90%.  

Aberdeen Group gör en jämförelse med företag som använder, respektive inte använder sig av CPQ-lösningar.  

  • Företag som använder CPQ-lösningar har en genomsnittlig försäljningstillväxt på 10,2% jämfört med 3,6% för företag som inte använder en CPQ-lösning. 
  • Företag som använder CPQ-lösningar har en genomsnittlig ökning av orderstorleken på 105% jämfört med 23% för företag som inte använder en CPQ-lösning. 
  • Företag som använder CPQ-lösningar har en genomsnittlig förbättring av offertframställningstiden på 105% jämfört med företag som inte använder en CPQ-lösning. 
  • Företag som använder CPQ-lösningar har en genomsnittlig minskning av antalet felaktiga beställningar med 34% jämfört med företag som inte använder en CPQ-lösning. 
  • Företag som använder CPQ-lösningar har en genomsnittlig minskning av försäljningscykeltiden på 28% jämfört med företag som inte använder en CPQ-lösning. 

En CPQ-lösning kan alltså förbättra ett företags försäljnings- och lönsamhetsprestanda genom att öka sin försäljningstillväxt, orderstorlek och effektivitet i offertframställningstiden, samt minska antalet felaktiga beställningar och försäljningscykeltiden. 

Boka demo för Antalys CPQ.

Dela

Facebook
LinkedIn
Caroline Hedberg

Caroline Hedberg

Chief Marketing & Engagement Officer

Läs mer här