revenue technology flower
18 oktober 2023

Revenue Technology – Kliv förbi era konkurrenter och öka avståndet

Vi lyfter fram resultaten av att optimera och automatisera företagets Lead-to-Cash-process och hur intäktsgenerande system, Revenue Technology, hjälper er med det.

Oavsett vilken verksamhet du arbetar inom, så är nyckeln till framgång att dra full nytta av verksamhetens samlade kompetens och all den information som finns tillgänglig. 

Genom att använda moderna och specialiserade system som fokuserar på er affärsverksamhet, era kunder och era intäkter, så får ni ut mer kraft från organisationen och de stödsystem ni redan använder, exempelvis kundhanteringssystem (CRM) och system för företagsresurshantering (ERP).

System med detta fokus går under begreppet “Revenue Technology,” eller förkortat RevTech. Systemen används för optimering av företagets intäkter genom t.ex. prissättning, prismodellering, produkt- och tjänstekonfigurering och automatisering av affärsprocesser såsom onboarding.

Här är några av många fördelar med att använda sig av Revenue Technology:

1. Snabbare offerter och avtal

Offerter och avtal är fortfarande en process som kräver mycket handpåläggning, oavsett om man säljer produkter och/eller tjänster. Dessutom brukar man vara beroende av ett fåtal specialister i verksamheten när man säljer komplexa eller mer avancerade lösningar eller tjänster.

Resultaten av att använda system där alla produkter, tjänster och kombinationer av dessa är samlade, kontinuerligt uppdaterade och prissatta är slående. Tidsvinster på 70% i offertarbetet och 80% kortare säljcykel är vanliga enligt oberoende analysföretag.

En annan direkt effekt är att när specialisternas kunskap förts in i systemet, så den är tillgänglig för alla de som man vill ska kunna få tillgång till den t.ex. säljarna, kundtjänst och/eller kunderna.    

2. Minskad risk för fel

Företag brukar snabbt uppnå +90% minskning av felaktiga offerter med ett slutresultat på nära 100% när de använder system för att säkerställa att de produkter och/eller tjänster man erbjuder är korrekt prissatta och hur de går att kombinera. 

3. Kostnadsbesparingar

System där man håller all affärskritisk information aktuell och uppdaterad, blir också navet för att automatisera och hålla andra system kontinuerligt uppdaterade. Detta medför betydande kostnadsbesparingar utöver de direkta resultaten som nämnts ovan. Att t.ex. all avtalsinformation finns digitalt beskrivet och uppdaterat i systemet istället för lagrat i ex. PDF, Word eller Excel-filer gör att den direkt kan uppdatera system för lagerhantering, tillverkning, tidsplanering, fakturering m.fl.

4. Datadriven analys och datadrivna beslut

En förutsättning för datadriven analys och datadrivna affärsbeslut baserat på AI och Machine Learning är tillgång till den data, och förändringar av den, som affären bygger på. RevTech-system är hjärnan och hjärtat i affären och samlar på sig den data som är nödvändig för att tillämpa de modeller man vill använda.

5. Förbättrad kundupplevelse

Oavsett om du är B2C- eller B2B-kund så förväntar man sig idag en helt digitaliserad affärsprocess. De flesta kunder gör sina jämförelser helt digitalt innan de agerar. Vilket medför att upplevelsen måste stödja detta även för en B2B-kund. Att automatisera onboarding/KYC-processen för B2B-kunder är ett område där man kan vinna mycket tid och säkerställa att man gör affärer med rätt kunder.

Kunderna guidas genom sitt val av produkter och/eller tjänster som bygger på samma information, som nämndes i punkt 1 och 2 ovan, det säkerställer en effektiv och säker process.

6. Skalbarhet

Ett mycket påtagligt resultat när man automatiserat sin Lead-to-Cash process är att affären blir skalbar. Affärsprocesserna är desamma oavsett om det är 10, 100 eller 1000-talskunder. Sedan beror det ju givetvis på vad man säljer och den leveranskapacitet man har.    

Sammanfattning

Resultaten och fördelarna av att införa system som fokuserar på intäktssidan av affären är påtagliga och mätbara. Att ha 100% koll på sin affär och kontinuerligt följa och anpassa den, har blivit en förutsättning i såväl goda som dåliga tider. Med rätt team och rätt system så kommer man långt.

För inspiration, läs gärna mer om hur Aspia digitaliserade sin process

För att läsa mer om Revenue Technology:

  1. Navigating the Revenue Tech landscape
  2. What the Emergence of Revenue Technology Means for Your Business      
  3. Revenue Technology ökar din lönsamhet

Dela

Facebook
LinkedIn
Caroline Hedberg

Caroline Hedberg

Chief Marketing & Engagement Officer

Läs mer här