affarsarkitektur ikon
27 februari 2023

Affärsarkitektur som automatiserar din affär

Utgångspunkten för att automatisera ditt affärsflöde är en affärsarkitektur som stödjer det man vill uppnå med sin affär. Vad innebär en datadriven affärsarkitektur?

Kombinationen av en affärsarkitektur som fokuserar på intäktsskapande och en effektiv leveransmodell är förutsättningen för att kunna börja automatisera affärsflödet. Vilket i sin tur hjälper företaget att skapa och leverera värde. 

Önskar du hellre tittade på en presentation om just det här, kan du titta på vår presentation från CIO Trends 2023.

Vad är affärsarkitektur?

En affärsarkitektur beskriver hur företaget skapar och fångar kundvärde och hur värdet levereras. Det kan avse hela företaget, eller delar av företagets verksamhet, t.ex. ett affärsområde eller en produkt. Affärsarkitekturen består av två delar, affärsmodell och operationell modell. 

Affärsmodell

Affärsmodellen beskriver hur man skapar och fångar kundvärde och är ett område som företag lägger ned mycket tid och fokus på. Här beskrivs och definieras de kundvärden som man erbjuder och hur man fångar värdet med till exempel en prismodell och försäljningsmodell exempelvis via direkt/indirekt försäljning. 

Operationell modell

Den operationella modellen är de förmågor vi behöver för att leverera värdet. Här brukar företag oftast lägga lite mindre tid och energi. Den operationella modellen väntas fungera lite av sig självt, vilket ofta resulterar i manuella processer med mycket handpåläggning och stora kostnader.

Företag som är bra på att bygga sin affärsarkitektur förstår hur de skalar leveransen, bestämma innehåll och att de kontinuerligt lär sig av de affärerna och leveranser som görs.

Det datadrivna företaget

Affärsmodellen och den operationella modellen måste hänga ihop och gå i takt med varandra, för att företaget ska göra bra och lönsamma affärer. När man lyckas med detta blir man ett datadrivet företag som kan hantera och agera på de förändringar som alltid sker i en affärsverksamhet.

Kärnan i affärsarkitekturen – Affärsmotorn

Modern teknologi spelar en central roll i affärsarkitekturen dvs de system och tjänster som vi använder för att implementera affärsmodellen och vår operationella modell. Kärnan i detta är något som vi kan kalla vår ”affärsmotor” som tekniskt består av ett antal systemtjänster som fokuserar på intäktsskapande – Revenue Technology. Läs mer om Revenue Technology för ökad lönsamhet, eller sex saker att automatisera i ett affärsflöde eller CPQ är hjärnan och hjärtat i er affär.

Läs mer om Chessits Antalys CPQ och vad är en CPQ?

Dela

Facebook
LinkedIn
Caroline Hedberg

Caroline Hedberg

Chief Marketing & Engagement Officer

Läs mer här