cpq illustration
28 november 2022

CPQ är hjärnan och hjärtat i er affär

I tuffare tider behöver man ha 100% koll på sin affär. En CPQ gör det möjligt – nu och framåt. 

All framgångsrik affärsverksamhet bygger på ett kontinuerligt och fokuserat arbete med kunderbjudandet för att säkerställa relevans och lönsamhet. Affärsmodeller behöver uppdateras och förändras, marginalerna ses över baserat på nya kostnader, affärerna digitaliseras och automatiseras. 

För att styra och snabbt ställa om sin verksamhet för att möta nya förutsättningar så behöver all affärsinformation vara lättillgänglig och ständigt aktuell. Det är hjärnan och hjärtat i affären. 

Vad är CPQ?

CPQ står för ”Configure Price Quote”. Det är mjukvarusystem där man konfigurerar sina kundunika affärserbjudanden baserat på de regler som man sätter för sin affärsverksamhet. Styrkan i att kunna styra affären på detta sätt har under en längre tid använts i tillverkande industri. Nu börjar det växa inom tjänsteproducerande företag där det finns liknande och andra utmaningar och möjligheter. 

I den här artikeln sammanfattar vi de mest betydelsefulla effekterna som uppnås med en CPQ. Lönsamma affärer med CPQ 

Gör affärer rätt 

Grunden i en CPQ är att man konfigurerar vilka val som är möjliga för de tjänster och/eller produkter som man säljer. Säljare eller slutkunder guidas genom frågor och svar, så att val av tjänster/produkter som inte går att kombinera undviks. Att undanröja felaktiga affärer har en stor positiv påverkan på lönsamheten. 

Gör rätt affärer 

CPQn hanterar prissättning och kostnader för de tjänster och/eller produkter som erbjuds. Systemet räknar i realtid ut priser och marginaler för enskilda tjänster och produkter, men också för hela affären. På detta sätt säkerställs att affärerna får den vinstmarginal som önskas. 

Offerter och avtal – Genereras automatiskt 

Baserat på de val som gjorts, generas offerter och avtal direkt och automtiskt av systemet med de villkor som ni satt upp i systemet. På detta sätt säkerställer ni att alla offerter och avtal innehåller är enhetliga och följer era affärsvillkor. Kunden kan sedan signera avtalen elektroniskt eller manuellt beroende på vad ni kommit överens om. 

cpq illustration

Offert, avtal och uppdateringar 

Många kunder innebär många avtal. Med en CPQ får du koll på alla avtal och all affärsdata som de baseras på. Prislistor, kundprissättningar och avtal är samlat på ett och samma ställe och är lättillgängligt. 

När det är dags att uppdatera eller justera avtal, priser och tjänster/produkter går det enkelt att göra det i CPQn. Den uppdaterar alla de avtal som berörs av ändringen på en och samma gång. Den har också koll på om det finns flera olika parametrar i ett och samma avtal, såsom tjänster som faktureras med olika intervall eller olika prissättningar, så som fastpris, rörligt eller pris per styck.  

Riskhantering 

Med en CPQ får man full kontroll och tillgång till sin affärskritiska information. På så vis kan man bedöma, analysera och hantera affärs- och operationella risker. Exempelvis hur en kostnadsökning påverkar marginalerna i pågående avtal eller vilka avtal som har villkor som behöver förändras i samband med en ändring av tjänst eller produkt   

Tidsbesparing – From Lead to Cash 

Ett av de enklaste sätten att ”räkna hem” en CPQ är tidsbesparingen som den medför för verksamheten genom hela affärsprocessen. Allt ifrån snabbare och rätt prissättning, till hantering av existerande kunder och avtal. Att automatisera processen ger snabbt stora tidsvinster och ökar kvaliteten i affärerna. 

CPQ lägger grunden för er fortsatta digitalisering av affären 

Med en CPQ så får ni era avtal i digitalt format vilket skapar nya möjligheter. En CPQ genererar inte enbart dokument såsom prisindikationer, offerter och avtal. Den genererar även digitala instruktioner som kan användas av andra system för att förenkla eller helt digitalisera leveransen. De digitala instruktionerna innehåller allt som behövs för att planera, leverera och fakturera varje order. Exempel på system som kan använda de digitala instruktionerna från CPQn är; CRM, ERP, beläggningssystem, tidrapporteringssystem och ekonomisystem. 

Läs mer om Chessits Antalys CPQ.

Följ Chessit på LinkedIn.

Dela

Facebook
LinkedIn
Caroline Hedberg

Caroline Hedberg

Chief Marketing & Engagement Officer

Läs mer här