automatisering ikoner
27 februari 2023

6 saker att automatisera i affärsflödet för ökad lönsamhet

Vad går att automatisera i affärsflödet för att öka lönsamheten? Vi går igenom sex specifika saker som du vill kunna skruva på i din affär och som med hjälp av automatisering ökar företagets lönsamhet.

Vi behöver ständigt veta vad som påverkar vår affär, det är inget nytt. Varje år ska verksamheten uppnå nya specifika mål och varje år har vi olika förutsättningar för att kunna göra det. Oavsett var företaget befinner sig rent ekonomiskt, vill vi kunna påverka och anpassa affären så att vi är så lönsamma som möjligt. Vi vill ha 100% koll på affären. Det är därför man ska automatisera sitt affärsflöde.

6 saker att automatisera

Så vad är det som går att automatisera i affärsflödet och vad är värdet av det? Nedan listar vi sex saker;
Önskar du hellre tittade på en presentation om just det här, kan du titta på vår presentation från CIO Trends 2023.

1. Prissättning

Behöver vi höja/sänka våra priser? Prissättningen är beroende av ett antal faktorer som skiftar över tid, t.ex. valutakurser, produktionskostnader, leverantörskostnader m.m. I ett automatiserat affärsflöde räknar systemet kontinuerligt fram marginaler för dina affärer, så att ni kan basera prissättningen på uppdaterad och aktuell information. 

2. Indexuppräkna befintliga avtal

I de flesta affärsavtal så finns det möjlighet att indexjustera priser och avgifter. Processen kring detta brukar i många fall vara mycket manuell och involvera ett antal olika system och personer. Att automatisera denna process har en direkt påverkan på lönsamheten både i form av direkta intäkter och ökad effektivitet genom minskat manuellt arbete och färre fel.

3. Ändra och uppdatera avtalsvillkor

Avtal innehåller villkor som har många beroende till hur affären utvecklas och är föränderliga över tid. Att aktivt managera avtal och kunna uppdatera villkoren under avtalets giltighet är många gånger en bortglömd tillgång och möjlighet. Att säkerställa att villkoren går att använda i kombination med annan affärsdata gör att man får 100% koll på affären.

4. Nya tjänster/produkter – och lägga ner icke lönsamma

När man utvecklar affären så vill man se till att alla system och tjänster får tillgång till de nya eller uppdaterade tjänsterna/produkterna vid lansering. Det gäller allt ifrån prissättning, valbara tjänster/produkter och avtalsvillkor. Digitalisering och automatisering av denna process ger stora effektiviseringsvinster genom snabbare processer. Samma gäller vid nedläggning av icke lönsamma tjänster/produkter där många system, tjänster och avtal behöver uppdateras.

5. Ändra eller lägga till nya affärsmodeller 

Pris- och affärsmodeller har förändrats under de senaste åren. Produktförsäljning har gått över till prenumerationsmodeller och samtidigt har tjänster produktifierats. Dessa och andra förändringar gör att man behöver stor flexibilitet i sina prismodeller, så att man kan anpassa den efter den modell som man vill använda och eller låta kunden välja. Baserad på valen så ska offerter, avtal och fakturering automatiskt uppdateras.  

6. On-/Off-boarding av kunder, partner och leverantörer

En snabb onboarding av kunder, partners och leverantörer som följer de processer som definierats är en viktig del i automatiseringen av affärsflöden. B2B-aktörer förväntar sig en liknande upplevelse som när de agerar som privatperson. Att vara uppkopplad till relevanta och uppdaterade interna och externa källor säkerställer en smidig och automatiserad process.

Samma gäller vid offboarding som t.ex. kan bero på att de inte längre är lönsamma eller att man av någon annan anledning inte vill ha dem kvar. Automatiserad och uppdaterad intern och extern information är nyckeln till att ta rätt beslut för offboarding.  

Teknik för att automatisera ditt affärsflöde

Automatisering av dessa 6 affärsprocesser kommer att ge er 100% koll på affären och öka er lönsamhet. För att få det på plats, så behöver man system som fokuserar på affären. System som gör att ni snabbt och effektivt kan optimera er affär och se resultaten. En del av det är att ha en CPQ. Affärsarkitektur, tekniken och den data som behövs för att stötta affären och det vi nämner ovan, går vi igenom i följande artiklar; Affärsarkitektur som automatiserar din affär och Revenue Technology – Ökar din lönsamhet.

Dela

Facebook
LinkedIn
Caroline Hedberg

Caroline Hedberg

Chief Marketing & Engagement Officer

Läs mer här