revenue technology
27 februari 2023

Revenue Technology – Ökar din lönsamhet

En affärsmotor som automatiserar affärsflödet ökar företagets lönsamhet, men vad består motorn av och vilka system integrerar den med?

En utgångspunkt för att lyckas är en affärsarkitektur som stödjer det man vill uppnå med sin affär. En affärsarkitektur som fokuserar på intäktsskapande kombinerat med en effektiv leveransmodell. 

Kärnan i affärsarkitekturen är något som vi kan kalla för företagets ”affärsmotor”. Den består tekniskt av ett antal systemtjänster som fokuserar på intäktsskapande – Revenue Technology.

Läs mer om CPQ som är en viktig komponent i affärsmotorn.

Affärsmotorns huvuduppgifter

1. Konfigurator

Här definierar vi upp vårt affärserbjudande. Det vill säga de produkter och/eller tjänster som vi erbjuder. Oavsett om man erbjuder tjänster/produkter, så finns det oftast ett antal val som kunden kan göra. Med en konfigurator så ser man till att säljaren och kunden guidas rätt och valen blir korrekta. På så vis säkerställs att affärerna blir rätt. 

2. Prismodeller

Nästa steg är att bestämma prismodellen/modellerna för produkterna/tjänsterna man erbjuder. Här vill man ha flexibiliteten att kunna använda flera modeller för till exempel de tjänster man erbjuder. Fastpris kontra löpande räkning.

3. Prislistor och kostnader

Det är vanligt att man har prislistor för olika kundsegment, geografier eller för specifika kunder. Att kunna hantera och ändra dessa på ett och samma ställe ger stor effekt. Dessa kan man ”pusha” ut dessa priser till andra system och tjänster om man vill det. Samma gäller de interna och externa kostnaderna som man har. Något man vill ha tillgängligt för att kunna beräkna marginaler efter eventuella påslag.

4. On/off-boarding av kunder

Vi vill säkerställa att vi har uppdaterad och aktuell information och att onboardingen följer den process som vi satt upp. Denna process vill man ju automatisera så mycket som möjligt. Samma gäller offboarding som kan ske på grund av att kunder är olönsamma eller att vi av andra anledningar inte vill ha kvar dem.

5. Actor Management

Här hanterar vi alla de aktörer som vi interagerar med i vår affär och de olika roller de kan ha.  Om vi tar en privatperson som exempel, så kan personen vara en slutkund till oss, samtidigt som samma person kan agera för ett företag som också är kund till oss. Det är samma person men den kan interagera med oss i sina två olika roller. Det är viktigt att kunna särskilja på detta. Exempel på aktörer är: kunder, partners, leverantörer, återförsäljare.

De flesta känner igen sig tror jag att man har många dubbletter eller tripletter av personer och kunder i sina system.

6. Offerter och avtal

Här sätter man också upp de offert och avtalsmallar som vi vill använda. De kan vara olika beroende på vilken typ av tjänst eller produkt vi erbjuder. Det kan också bero på i vilket land vi säljer till. Det viktiga här är att kunna hålla reda på de förslag/offerter vi skickat ut, gällande avtalen och historiska avtal samt att avtalsinformationen är tillgänglig för vidarebearbetning här eller i andra system.

7. Sandbox-miljö

En sandbox-miljö gör det möjligt att affärsutveckla sitt erbjudande med produktionsdata utan att påverka existerande affär. Hur skulle till exempel en indexjustering påverka vår affär. Vilka kunder kommer beröras? Hur många avtal påverkas? Vad blir den ekonomiska utfallet? När man känner sig nöjd, så planerar man in när ändringarna ska releasas i produktion.

8. Uppdateringar och underlag

En viktig funktion för affärsmotorn är att kommunicera den affärsdata som förändras och uppdateras till andra system och tjänster t.ex. underlag efter indexuppräkningar skickas till ekonomisystemet för fakturering, BoM till produktions/leveranssystem, information för resursplanering exempelvis tidsestimat till system för resursplanering.

9. Data Analytics

Affärsmotorn har otroligt viktig och bra information som vi vill dra nytta och lära oss av. Att automatiskt bearbeta den och använda maskininlärningsmodeller ger extra värde. Vi kan ju t.ex. använda detta för att automatiskt rekommendera tjänster och produkter baserat på vilken verksamhet kunden har.

System som affärsmotorn interagerar med

  • CRM – Säljare och kundtjänst brukar använda CRM för kunddata.
  • WEB – De allra flesta företag erbjuder sina tjänster och produkter online.
  • Externa källor – För ett antal tjänster, vill vi ta in data från externa källor. Exempelvis vid köp eller onboarding, brukar man vilja ha kreditupplysningar, bolagsinformation eller PEP/sanktionslistor.
  • Affärssystem – Utöver detta så kopplar vi upp oss mot affärssystem. Dessa är naturligtvis olika beroende på verksamhet. Det kan vara ett produktionssystem eller ett lagersystem. I många fall så har man flera affärssystem som man vill kunna koppla upp.
  • Resursplanering och beläggning – Det är också vanligt att det finns system för resursplanering. I konsultverksamhet är det beläggning av konsulter.
  • Ekonomisystem – Avslutningsvis är ekonomisystemet en viktig integrationspunkt för affärsmotorn. Hit går alla faktureringsunderlag i enlighet med de villkor som bestämts i avtalen och de affärer som görs. 

Läs mer

Läs mer om Chessits Antalys CPQ.

Läs om 6 saker att automatisera i affärsflödet

Dela

Facebook
LinkedIn
Caroline Hedberg

Caroline Hedberg

Chief Marketing & Engagement Officer

Läs mer här