Aspia

Digitaliserat arbetssätt
från lead till cash

Kort om projektet

Industri

Redovisning

Lön och HR

Rådgivning

Skatt

Interimkonsulter

Lösning

Leverans

Förstudie

Kravanalys

Implementering av CPQ

SaaS-tjänst

Kompetenser

Affärsanalytiker

Domänexpertis

Lösningsarkitekt

Front-end

Back-end

Test

UX-design

Projektledning

Genom att digitalisera och effektivisera sina processer kan Aspia nu enkelt offerera och leverera sina tjänster med en träffsäker prissättning.

cpq illustration ikoner

Utmaning

Offerterna räknades ut på olika sätt

Aspia fokuserade på att digitalisera processen från Lead till Cash; den inkluderade såväl effektivisering och automatisering av arbetsflöden som möjligheten att snabbt skapa kvalitativa offerter och nya tjänstepaketeringar. Med cirka 1200 anställda på 55 platser i Sverige, sökte de en agil och långsiktig partner med en kraftfull CPQ-plattform.

– Det var en utmaning att få offertarbetet enhetligt. Offerterna var inte standardiserade, räknades ut på olika sätt och få medarbetare hade kunskapen som krävdes för att hantera de mer komplexa offerterna. Unika tjänstepaket behövde därför utformas till varje kund, vilket krävde både tid, pengar och omfattande manuellt arbete, säger Johan Ekblom, CIO på Aspia.

Tack vare Antalys CPQ har vi digitaliserat processen från lead till cash.

– Johan Ekblom, CIO på Aspia.

lösning ikon

Lösning

En CPQ fylld med Aspias affärsdata

Aspias affärsdata matades in i CPQ-plattformen från Antalys och omfattar nu alla parametrar som krävs för att räkna och generera offerter för varje kunderbjudande.

Med standardiserade gränssnitt och processer reduceras risken för misstag, effektivisering av prisjusteringar och indexuppräkningar såväl som att offerter och avtal uppdateras i takt med att affären med kunderna förändras över tiden.

CPQn ger en kontinuerlig inblick och kontroll av marginaler, priser och lönsamhet, vilket gör att Aspia omedelbart kan se hur ändrade faktorer påverkar lönsamheten för respektive affär.

Framtiden

Skalbar lösning

Antalys lösning bidrar till Aspias arbete med att effektivisera och öka kvaliteten gällande prissättning av prisindikationer, offerter och uppdragsbrev. Informationen som skapas och generas används vidare av Aspia för t.ex. automatisering av prediktiv resursplanering.

– Vår CPQ är en nyckel i att uppnå standardiserade offerter och prisberäkningar helt digitalt. Det är en förutsättning för att kunna nå en hög effektivitet och automatiseringsgrad i vår kärnprocess Lead to Cash. I framtiden ser vi eventuellt en koppling mellan vår CPQ och vår webbplats, för att möjliggöra för kunderna att själva sätta ihop och förstå kostnaden för olika tjänstepaket, avslutar Johan Ekblom.

Om Aspia

Aspia har 1200 anställda och arbetar inom redovisning, lön, HR, skatterådgivning, rådgivning och andra tjänster för företagare och entreprenörer. De har 55 lokala kontor över hela landet, från söder till norr. Ett företag i framkant med anor från år 1849.

www.aspia.se

Är det dags att effektivisera?

Vi är bara ett klick bort.