profilbild man Christian Sjögren chessit
12 oktober 2021

Med en CPQ får ni stöd på digitaliseringsresan

Det är inte någon nyhet att det senaste året drivit på den digitala utvecklingen kraftigt. Men trots det är det fortfarande svårt att överblicka hur det fortsatta digitaliseringsracet ser ut – och hur man som företag bör hantera det. En CPQ ger ett kraftfullt stöd på digitaliseringsresan.

– Ju mer komplex digitalisering och automatisering, desto större erfarenhet och expertis behövs, konstaterar Christian Sjögren, medgrundare och utvecklingsansvarig för Chessit. 

De som är sena på digitaliseringståget och därmed sitter med högre kostnader än sina konkurrenter, får det sannolikt tufft på sikt. Därför är det extra viktigt att lägga i en högre växel på sin digitaliseringsresa redan nu. 

– Att digitalisera funktioner kan förenklat beskrivas som att den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera en tjänst, byggs in i ett systemstöd. Man inleder med en tydlig målbild och ett omfattande beslutsunderlag och beräknar sedan samtliga kostnadsposter som krävs för att leverera tjänsten. Utifrån målbilden kan man sedan stegvis automatisera och effektivisera upp till 80 eller 90 procent av helhetsarbetet, en mycket god effekt till en rimlig insats, betonar Christian.

profilbild man Christian Sjögren

Satsa på en CPQ

Vilken typ av funktionalitet bör man satsa på i sin digitalisering? Christian rekommenderar att satsa på en CPQ, som kan automatisera både komplexa och tidskrävande arbetsuppgifter. Tack vare detaljerade regelmotorer och avancerade algoritmer är en CPQ en utmärkt verktygslåda för att samla in nödvändigt underlag, bearbeta det och paketera resultatet. 

– En central komponent i en CPQ är dokumentgeneratorn. Denna används för att generera de dokument som behövs, exempelvis offerter, avtal och specifikationer. Kopplar man dessutom in sin CPQ med kringsystem som är intressenter av resultatet, exempelvis ERP-system, ekonomisystem och tidsrapporteringssystem, får man ett väsentligt mervärde. Resultatet blir ytterligare effektivisering och reducerade felmarginaler.

Har många användningsområden

Christian förklarar att det vanligaste tillämpningsområdet för CPQ fortfarande är offert- och avtalsgenerering.

Men han belyser även flera övriga användningsområden:

  1. Kundkännedom
  2. Riskberäkning
  3. Hållbarhetsklassning och att finna optimala resurser utifrån behov.

Chessit erbjuder en CPQ som täcker alla dessa områden – och fler än så. 

Vi har funktionalitet som många saknar, uppmärksammar Christian. Det inkluderar stöd för följande:

  1. Tjänster
  2. Produkter
  3. Dynamisk prissättning
  4. Årliga prisjusteringar
  5. Processtöd för att genomföra och godkänna ändringar i en konfiguration även under order-fasen, med andra ord efter affären.

– Detta gör oss helt unika på marknad, säger Christian.

En modern och flexibel produkt

CPQ:ns främsta fördel är att det är en modern och flexibel produkt som tillåter användarna att affärsutveckla sin verksamhet. Systemstöden behöver kunna hänga med i svängarna när verksamheten vidareutvecklas och anpassas till marknaden. Inte minst för att nya tjänster ställer nya krav. Det är också viktigt att ta hänsyn till de skiftande behov som finns hos användarna, exempelvis omfattning och komplexitet i de tjänster som ska utföras, hur faktureringen ser ut och hur man beräknar pris. 

– Det här är dock bara några exempel. När man fördjupar sig i kraven upptäcker man ganska snart att fysiska produkter ur ett affärsperspektiv är relativt enkla i jämförelse med tjänster. På Chessit stöttar vi kunderna med båda, avslutar Christian. 

Läs mer om vår CPQ.

Dela

Facebook
LinkedIn
Caroline Hedberg

Caroline Hedberg

Chief Marketing & Engagement Officer

Läs mer här