Digital Business Analyst till Chessit

Nu söker vi en passionerad Digital Business Analyst som ska arbeta med våra kundprojekt med hjälp av våra low code/ no code plattformar, Creatio (CRM) och Antalys (CPQ).