CPQ - Arbeta smartare med offerering och order

EFFEKTIVISERANDE REGELVERK

Registrera affärsmöjligheten, konfigurera och generera en offert. Det går snabbt och är enkelt med ChessIT´s CPQ oavsett hur komplexa produkter ni erbjuder. ChessIT CPQ applicerar i realtid det bakomliggande regelverket och guidar användaren så att allt blir rätt och säkerställer att den föreslagna produkten kan realiseras.

Komplexa regelverk och produkter som bygger på 100 000-tals komponenter hanteras ögonblickligen av systemet tack vare ChessITs unika struktur i konfiguratorns motor.

Under arbetet kan användaren hela tiden se exakt vilka delar som krävs för att konstruera produkten och vilka val som är möjliga och/eller val som är ogiltiga i kombination med gjorda val.

LEVERERAR LÖNSAMHET

När som helst under konfigureringen kan användare nyttja affärsanalyssidan för att erhålla en fullständig lönsamhetsanalys av affären. Här står allt du behöver veta, till exempel priser, kostnader, tidigare köpta produkter eller tjänster, avgifter för paketering, frakt, tull etc. Du kan enkelt lägga in rabatter direkt i affärsanalyssidan och omedelbart se hur det påverkar affären.

När du är klar genererar du en offert som skickas till kund. Regelverken säkerställer att offerten är korrekt och innehåller de avsnitt som önskas. Du har hela tiden full kontroll över affärsmöjligheten och uppskattade leveransdatum i dina försäljningsprognoser.

Vid order skapas automatiskt data till ert ERP-system för produktionssättning. Du slipper tidsödande manuella kostnadsanalyser eller felaktiga beställningar till produktionsavdelningen.

 

ROLLBASERAD BEHÖRIGHETSHANTERING

Det är inte externa konsulter som ska administrera regelverken i konfiguratorn, utan er egna personal som har god kunskap om produkterna.

Därför finns ett användarvänligt och kraftfullt gränssnitt för administration inbyggt i lösningen där ni hanterar regelverk och systeminställningar.

Här kan ni definiera attestrutiner med tröskelvärden och roller, så att inga offerter kan skickas innan de blivit godkända om så krävs. I den rollbaserade behörighetshanteringen definieras vilka funktioner respektive användare har åtkomst till. Den styr också vilken data i systemet som respektive person kan se. Ibland finns exempelvis kravet att säljarna inte ska se varandras affärsmöjligheter. Ni väljer själva precis hur ni vill ha det.

I MOLNET ELLER HOS ER

ChessIT Konfigurator erbjuds som molntjänst eller installation på era servrar. eller en hybrid av båda.

Kanske har ni en driftspartner? Då kan de ta hand om den tekniska driften och vi adderar produktexpertis.

Oavsett hur lösningen ser ut så finns vi alltid där för er. Vi fungerar som bollplank både när det gäller verksamhetsfrågor och teknikfrågor kring er lösning.

KUNDSPECIFIK KONFIGURATOR

Hur flexibla era produkter än är så räcker det inte alltid. Ibland kommer kunden med önskemål om produktanpassning till just deras specifika behov.

Kundspecifika produktkonfigurationer är ofta komplexa och tidsödande att hantera, inte sällan med lång ledtid till levererad offert som resultat.

I ChessITs konfigurator finns stöd för kundspecifika produktanpassningar direkt när affärsmöjligheten konfigureras.

Du väljer själv om produktanpassningen ska ligga i produktstrukturen eller som ett nytt val på en produktegenskap. Du definierar innebörden av kundanpassningen och prissätter den direkt i konfigurationen.

CHESSIT KONFIGURATOR

  • Sälj- och produktkonfigurator i ett
  • Komplett system med processtöd
  • Affärsanalys
  • Multipla prislistor
  • Stöd för paketering, frakt, försäkring
  • Kundspecifika produktkonfigurationer
  • Offertgenerator
  • Integrationsmotor för ERP-system
  • Anpassningsbar till era unika behov
  • Kraftfull behörighetsmotor

ETT LÖNSAMT KOMPLEMENT TILL DIN CRM-LÖSNING

ANPASSNINGSBAR MODERN PLATTFORM

ChessITs CPQ är enkel att anpassa till unika behov. Jämför gärna vår anpassningsbarhet med andra lösningar.

Gamla förutfattade meningar om att anpassningar innebär höga kostnader etc är inte applicerbara på moderna plattformar.

Eftersom vår CPQ är byggd på en utvecklingsplattform är anpassningar relativt enkla och ger ett stort mervärde.

FRÅGOR?

+46 8 638 04 00
contact@chessit.se

 

VI VISAR GÄRNA
KONFIGURATORN!

BOKA EN DEMO HÄR

LÄS MER OM CHESSITS ERBJUDANDE

 CRM