Pivotal CRM

Avolin är en amerikansk global leverantör med ett flertal mjukvaror i sin portfölj varav Pivotal CRM är en grundpelare. Pivotals främsta styrkor är möjligheterna till komplexa kundanpassningar och den kraftfulla behörighetshanteringen. I standardutförande finns heltäckande CRM-funktionalitet med stöd för marknad, försäljning och ärendehantering. Avolin har ca 1400 kunder globalt.

Pivotal CRM omnämns i rapporten The Next Wave Of Fintech som ett av 2 system som uppfyller finansmarknadens krav på aktörshantering. Stöd för aktörer, finansiella regelverk och processer finns i tilläggsmodulen Finance Front Office.

Läs mer om Pivotal på Avolins hemsida >>

LÄSA ÄR SILVER. UPPLEVA ÄR GULD.

Vi vill helst att du ska få uppleva ett smartare CRM.
Hör av dig till oss så bokar vi en tid för en kort demo.

Boka Din Demo Här

ChessIT är sedan år 2006 nordisk distributör av Pivotal CRM som idag ägs av Avolin.  Avolin är ett globalt mjukvaruföretag som finns representerat i över 50 länder. De är en ledande leverantör som bygger och förvärvar branschspecifika och verksamhetskritiska programvarulösningar för att stödja de framväxande operativa behoven i företag. Läs mer om Avolin här >>