Öhman Fonder väljer Finance Front Office

 

Öhman Fonder väljer ChessITs finansmodul, Finance Front Office, som stöd för sin verksamhet. Efter ett lyckat samarbete med införandet av ett nytt CRM-system hos Öhman Wealth Management påbörjas nu införandet hos Öhman Fonder.

ChessIT är glada och stolta över att Öhmangruppen är nöjda och vill fortsätta med utrullningen av Finance Front Office hos ytterligare ett bolag i koncernen.

E. Öhmans J:or Fonder AB (Öhmans Fonder) ingår i Öhmansgruppen. Öhmans fonder erbjuder kvalitativa kapitalförvaltningstjänster inom områdena kreditförvaltning, indexförvaltning samt diversifierande portföljlösningar. Förvaltningen bedrivs som diskretionär portföljförvaltning och fondförvaltning. Öhmangruppen är en familjeägd finansgrupp grundad 1906 som erbjuder finansiella tjänster med tygndpunkt fond- och kapitalförvaltning samt finansiell rådgivning till företag och privatpersoner.

 


Fler nyheter från ChessIT

Systemutvecklare: juniora och seniora

  Öhman Fonder väljer ChessITs finansmodul, Finance Front Office, som stöd för sin verksamhet. Efter ett lyckat samarbete med införandet […]

Läs Mer

KTC Control AB väljer Creatio (tidigare BPM'Online)

  Öhman Fonder väljer ChessITs finansmodul, Finance Front Office, som stöd för sin verksamhet. Efter ett lyckat samarbete med införandet […]

Läs Mer

Johan Granqvist ny VD på ChessIT

  Öhman Fonder väljer ChessITs finansmodul, Finance Front Office, som stöd för sin verksamhet. Efter ett lyckat samarbete med införandet […]

Läs Mer

6 tecken på att du växt ur ditt CRM-system

  Öhman Fonder väljer ChessITs finansmodul, Finance Front Office, som stöd för sin verksamhet. Efter ett lyckat samarbete med införandet […]

Läs Mer