ChessIT är sedan år 2006 nordisk distributör av Pivotal CRM som idag ägs av Avolin. Avolin är ett globalt mjukvaruföretag som finns representerat i över 50 länder. De är en ledande leverantör som bygger och förvärvar branschspecifika och verksamhetskritiska programvarulösningar för att stödja de framväxande operativa behoven i företag.