Hur finansiella institutioner effektivt kan dra nytta av sina digitala initiativ för att komma ifrån omständliga IT leveranser för att anpassa befintlig IT stöd till nuvarande och framtida verksamhetsbehov

 

I dagens digitala värld där kunderna ständigt blir mer och mer digitala har finansiella institut och banker blivit tvingade att tänka igenom sina befintliga koncept och strategier när det gäller att ge sina kunder vad de vill ha. För att särskilja sig och fastna i kundernas medvetande måste de utvecklas i linje med kundernas beteendemönster och affärslandskap. Den finansiella sektorn måste anpassa sig för att möta kraven från digitalt hemmastadda kunder. Digital transformation har blivit en långsiktig strategi för företag som vill skapa de bästa affärsmöjligheterna i dagens skiftande landskap. Dessutom skapar det en möjlighet för företag att erbjuda en unik kundupplevelse och leverera mervärde till sina kunder.

96% av företagen ser digital transformation som kritisk eller viktig. (Are Businesses Really Digitally Transforming or Living in Digital Denial, Progress, 2016)

Endast en fjärdedel av företagen är helt säkra på sin förmåga att genomföra en digital transformationsprocess. (Are Businesses Really Digitally Transforming or Living in Digital Denial, Progress, 2016)

Automatisering bör göra det möjligt för finansiella tjänstegrupper att sänka kostnaderna som andel av intäkterna med 15 procentenheter. (Financial Times)

Lär dig mer om hur finansiella institutioner kan bli mer agila i sin förmåga att förnya och förändra sig snabbare.

ladda ned whitepaper

 

Prova bpm'online

kostnadsfritt i 14 dagar

ja, jag vill prova bpm’online