Försäljningsstatistik och benchmarks som hjälper dig att förbättra säljresultaten 2018

 

Kundens beteendemönster förändras, och även det sätt företag kommunicerar med sina målgrupper. Den investeras i teknik för att stödja en mer personlig kundhantering och förbättrad lead till kund process.  Detta sammanför saker som digital erfarenhet, kunddata och kundanpassning för att skapa ett effektivt sätt att hantera interaktioner med prospekt och kunder. Detta tillvägagångssätt hjälper organisationer att fylla sina pipelines snabbare med leads med större sannolikhet att konvertera och ge värde.

Läs om hur dina försäljningsresultat stämmer överens med branschens riktmärken och vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå bättre försäljningsresultat

ladda ned whitepaper

 

Prova bpm'online

kostnadsfritt i 14 dagar

ja, jag vill prova bpm’online