Den verkliga nyttan med digital transformation: Ökad Agilitet.

 

I dag pratar man mer och mer om digital transformation när man pratar strategi inom företagen. Enligt the Economist Intelligence Unit (EIU), hävdar 77% av bolagen att digital transformation är deras högsta prioritet. Kundnytta, ökad förmåga att anpassa affärerna efter kundernas behov och ökad effektivitet är det som driver bolagen till detta.

Företagen strävar efter att inte bara modernisera eller digitalisera befintliga processer utan också underlätta snabbare time to market för nya produkter. Digital transformation är således ett komplext initiativ som påverkar ett företags operativa verksamhet, kundprocesser och affärsmodell.

96% av företagen anser att den digitala transformationen är kritisk eller viktig. (Progress)

Företag som har genomgått digital transformation är 26% mer lönsamma än sina genomsnittliga branschkonkurrenter och har en 12% högre marknadsvärdering. (MIT Center for Digital Business)

Lär dig varför digital omvandling inte är en engångshändelse eller ett projekt, och hur företag kan stödja detta kontinuerliga arbete för att underlätta innovation.

ladda ned whitepaper

 

Prova bpm'online

kostnadsfritt i 14 dagar

ja, jag vill prova bpm’online