Varsågod! Ladda ner och läs våra och våra partners whitepapers om intelligenta CRM-system.

6 tecken på att du växt ur ditt CRM-system

Många förstagångsköpare av CRM växer snabbt ur sitt system. Ofta går det inte mer än 2–4 år innan företagets behov växt sig större än det stöd CRM-systemet ger. Det är naturligt eftersom kunskapen, och därmed kraven, växer i takt med användningen. Men tyvärr är det lätt att bli hemmablind och vänja sig vid att jobba ineffektivt. Därför har vi sammanställt sex tecken som visar att du vuxit ur ditt CRM-system. Om svaret bli ja på […]

Läs Mer

Försäljningsstatistik och benchmarks som hjälper dig att förbättra säljresultaten 2018

  Kundens beteendemönster förändras, och även det sätt företag kommunicerar med sina målgrupper. Den investeras i teknik för att stödja en mer personlig kundhantering och förbättrad lead till kund process.  Detta sammanför saker som digital erfarenhet, kunddata och kundanpassning för att skapa ett effektivt sätt att hantera interaktioner med prospekt och kunder. Detta tillvägagångssätt hjälper […]

Läs Mer

Topp 6 grundläggande förutsättningar för digital transformation för banker och finansiella företag

  För att överleva i den digitala tidsåldern måste finansinstitut och banker bli “agila” genom att använda intelligent teknik som gör det möjligt för dem att interagera och supportera kunder snabbare och bättre. Läs gärna mer om: Varför kundupplevelsen anses vara en viktig faktor för digital omvandling för finansinstitut och banker Vilka verktyg finansiella företag […]

Läs Mer

Hur finansiella institutioner effektivt kan dra nytta av sina digitala initiativ för att komma ifrån omständliga IT leveranser för att anpassa befintlig IT stöd till nuvarande och framtida verksamhetsbehov

  I dagens digitala värld där kunderna ständigt blir mer och mer digitala har finansiella institut och banker blivit tvingade att tänka igenom sina befintliga koncept och strategier när det gäller att ge sina kunder vad de vill ha. För att särskilja sig och fastna i kundernas medvetande måste de utvecklas i linje med kundernas […]

Läs Mer

Den verkliga nyttan med digital transformation: Ökad Agilitet.

  I dag pratar man mer och mer om digital transformation när man pratar strategi inom företagen. Enligt the Economist Intelligence Unit (EIU), hävdar 77% av bolagen att digital transformation är deras högsta prioritet. Kundnytta, ökad förmåga att anpassa affärerna efter kundernas behov och ökad effektivitet är det som driver bolagen till detta. Företagen strävar efter […]

Läs Mer

5 BPM trender nödvändiga för din digitala Transformation 2018

    BPM-industrin fortsätter att växa och svara upp mot det starka behovet för mer robusta lösningar för att hjälpa organisationer att stödja design, optimering och exekvering av sina verksamhetsprocesser som en del av sin digitala transformation. Det förväntas att tillväxten kommer att bli ännu större år 2018 när BPM blir ett primärt verktyg för […]

Läs Mer

Intelligenta verktyg all servicepersonal borde ha 2018

 Analytics, maskininlärning och AI blir allt mer en praktisk del av kundtjänsten. Redan idag utnyttjar organisationer AI för att styra och hantera ärenden med beaktande av historiska data med hjälp av intelligenta CRM-system med stöd för kundtjänst och ärendehantering. Läs mer om hur AI ändrar spelplanen för olika branscher, hur AI kan hjälpa servicepersonal att […]

Läs Mer

Intelligenta verktyg alla marknadsförare borde ha 2018

Vi lever i en datamättad värld där en majoritet av kommunikationen sker online med fler än 6 miljarder anslutna enheter och en offantlig mängd data skapas varje dag. Detta ger enorma möjligheter för företag som förstår hur man kan anända denna datakälla genom att strukturera den på rätt sätt. Det är här artificiell intelligens (AI) […]

Läs Mer

Intelligenta verktyg alla säljare borde ha 2018

Läs mer om hur artificiell intelligens (AI) ändrar spelplanen för organisationer från olika branscher, hur säljare kan effektivisera sin dagliga verksamhet med prediktiv analys av leads samt intelligent hantering av affärsmöjligheter och prognoser, samt om vilka intelligenta verktyg som hjälper säljteam att sälja mer och fokusera på vad som är viktigt.   Ladda ner whitepaper

Läs Mer

4 CRM-trender för ökad transformation och innovation 2018

  Läs mer om 4 trender som under året kommer att accelerera transformation och främja innovation. Dessa trender kan hjälpa dig förstå vilka områden du behöver fokusera på för att stärka er konkurrenskraft. Digital transformation har varit ett buzzword de senaste åren. 2018 kommer företag behöva flytta fokus från områden som frontar mot kund till […]

Läs Mer

Öka tillväxten genom bättre samarbete mellan sälj- och marknadsavdelningen

  I takt med att kundresan blir allt mer digital blir det kritiskt för både marknadsförare och säljare att få tillgång till uppdaterad kundinformation. Den behövs framförallt för att identifiera nya affärsmöjligheter. Effekten av ett starkt samarbete mellan marknads- och säljavdelningen stavas tillväxt. Läs mer om: Varför synkade mätvärden är en av de viktigaste förutsättningarna för […]

Läs Mer

Kombinera CRM med BPM för lyckad digital transformation

  Under 2017 har bristfälliga interna verksamhetsprocesser hindrat 80% av alla företag från att nå önskade resultat av sina strategier och den digitala transformationen. Lär mer om hur ni kan accelerera er digitala transformation genom att kombinera CRM med BPM-tekniken. Du lär dig mer om: Så här aktiverar du er digital transformation genom agil processutveckling […]

Läs Mer

Intelligenta CRM-system hjälper sälj och marknad att samarbeta

I dagens snabba digitala miljö där kunderna har obegränsat tillträde och är välinformerade om ditt varumärke och produkter, kan marknadsförings- och försäljningsavdelningar inte längre arbeta i silos.  I detta whitepaper lär du dig mer om varför rätt data och datadrivna insikter är nyckeln till framgång om du vill få marknads- och försäljningsavdelningen att samarbeta bättre […]

Läs Mer